PM We Care stödjer livsförändrande ögonoperationer i Benin, Västafrika.

PM we care
Maj
20

Det är en varm, kvav morgon i Parakou, den största staden i norra Benin, Västafrika. En till synes oändlig väg med röd sand leder oss förbi gatuförsäljare som erbjuder bensin och frukt. Den slutar vid en grön-vit sjukhusbyggnad. Här öppnar just nu en liten flicka ögonen och ser för första gången sina föräldrar och världen runt om sig.

6 åriga Yasmine var en av de första patienterna som genomgick en livsförändrande ögonoperation på Hospital Oftalmologi i St. André de Tinré (HOSAT). Sjukhuset är inte bara ett medicinskt centrum för befolkningen i norra Benin, utan också ett sjukhus för patienter från grannländerna Nigeria, Niger och Togo. Trots detta saknade sjukhuset lämpliga behandlingsrum samt nödvändig utrustning och material för både undersökning och behandling av barn. Med stöd av PM-International och andra organisationer kan nu sjukhuset renoveras och byggas ut så att även små patienter kan få öppna ögonen och blicka livets ljus.

Diagnos: Grå Starr

I världen lider uppskattningsvis 2,2 miljarder människor av en synnedsättning eller är helt blinda, varav hos en miljard av dessa kunde man ha förhindrat problemet eller så har de ännu ej behandlats. I allmänhet gäller: ju fattigare land, desto högre är risken att bli drabbad.

Den vanligaste orsaken för blindhet hos barn i utvecklingsländer är medfödd grå starr. I många fall kan källan till sjukdomen inte fastställas exakt. Det antas att tillsammans med andra faktorer så lider många barn av undernäring. Grå starr kan behandlas med ett relativt enkelt medicinskt ingrepp. Ögonoperationer där man tar bort linsens oklarhet är emellertid mer komplicerade på barn än på vuxna.

Det är inte bara behandlingen i sig, utan både undersökning och diagnosen av grå starr och övriga ögonsjukdomar har visat sig vara svårare hos unga patienter. Barn är inte alltid lika samarbetsvilliga som en vuxen under behandling, därför måste de i många fall behandlas under narkos. Trots att över 40% av befolkningen i Benin är under 15 år, fanns det tills nyligen ingen möjlighet att behandla grå starr just hos barn - men det har nu förändrats.

2016 donerade PM-International 74.000 EUR till välgörenhet vid: Stifung RTL’s “24 h Bike Challenge”.

Hur vi hjälper

I slutet av 2016 deltog ett FitLine-team i en "24 h Bike Challenge" för välgörande ändamål. Detta organiserades av "RTL Foundation - Vi hjälper barn" på tyska TV-stationen RTL. PM-International donerade 74 000 euro som en av huvudsponsorerna för Bike Challenge. Donationen gick till utbyggnationen av HOSAT-sjukhuset som samordnades av Christoffel Blind Mission (CBM) och Lions Germany.

Yasmine och Rhamdanes historia

I augusti reste Liz Nelson-Beer från PM We Care Teamet till Parakou, Benin. Hon deltog vid invigningen av den nya enheten på sjukhuset och fick med egna ögon se projektets framsteg. Under sitt besök lärde Liz känna sex år gamla Yasmine och nio år gamla Rhamdane och deras familjer. De var två av de första patienterna på den nya enheten.

Yasmine var blind på båda ögonen. Med stor sannolikhet föddes hon i princip blind men hennes begränsade synförmåga diagnostiserades först i skolan. Trots sin funktionsnedsättning behärskade den lilla flickan med sitt breda leende sin vardag utan problem. Rhamdanes däremot misshandlades så hårt av sin lärare att han blev blind på sitt ena öga och han blev därför tvungen att skjuta upp skolan ett helt år, hans enda chans till en bättre framtid. Liz var där när båda barnen öppnade ögonen för första gången efter operation. När de återhämtat sig efter operationen kan de hoppas på att kunna se igen.  

Hopp för morgondagen

Som alltid i PM We Care, är det viktigt för oss att hjälpa folk till att hjälpa sig själva. Donationerna från PM International och andra partners används inte bara till att bygga ut och utrusta den nya sjukhusenheten, utan även till att utbilda den lokala personalen, bland annat i barnnarkos. Detta för att säkerställa en bärkraftig utveckling samt hjälpa sjukhusen till att kunna drivas på egen hand när projektet är fullföljt innan årets slut. Redan idag drivs enheten av lokala ögonspecialister.

För att vara säker på att även yngre patienter drar nytta av den nya anläggningen sattes det upp en ny registreringsprocess och det utbildades även sjukhuspersonal från regionen. De hjälper till med att registrera patienter, testa deras syn och dela ut mediciner innan de hänvisas vidare till sjukhus för vidare behandling.

Sedan Voodoo-kulturen fortsatt har stor popularitet i Benin, är sjukvårdspersonal ansvariga att sprida värdefull kunskap om hur man kan förbygga och behandla ögonsjukdomar. I dagsläget är många föräldrar motvilliga till att ta sina barn till en modern läkare och vill hellre uppsöka en traditionell häxdoktor.

Med den nya sjukhusenheten ser det ljust ut för barnen i Benin men det finns fortfarande mycket att göra. På PM We Care jobbar vi varje dag med att förverkliga vår vision om att förbättra livssituationen för barn i nöd världen över.  

 

Kommentera

Kommentera