Läsläger efter skolan som förbättrar inlärningen

PM we care
Jun
29

Sedan 2003 har PM-International samarbetat med World Vision, en organisation som arbetar med barn, familjer och samhällen. Vi arbetar tillsammans för att implementera hållbara lösningar för infrastrukturutveckling, utbildning, sanitet och självförsörjning.

I Ghana har till exempel utbildningsstandarden förbättrats avsevärt tack vare World Vision-arbetet och lokalsamhällets engagemang. Nya skolor har byggts, barn har läromedel, lärare har genomgått vidareutbildning och föräldrar har fått lära sig vikten av utbildning. Nu vet de flesta familjer hur viktig utbildning är för att undkomma fattigdom. Reading Camp-programmet i Krachi East är ett av World Visions utbildningsprojekt som främjar högre läsförmåga. Det finansieras av sponsring, till exempel den som görs av PM-International. Gloria, ett av våra PM-sponsrade barn, är aktivt involverat i ett av läslägerna. Inte bara lärde hon sig att läsa själv, nu undervisar hon och hjälper också sina vänner. Det här är historien om Gloria, berättad av Sasu Brako, utbildningschef för World Vision Ghana:

Att sprida litteratur

I Krachi, östra Ghana, har många barn inte tillgång till böcker på sitt modersmål. World Vision Ghana arbetar i samarbete med Ghana Education Service och lokala författare för att skriva och trycka över 70 nya boktitlar på lokala språk. Dessa böcker doneras till skolläger och förvaras i "bokbanker" som fungerar som bibliotek i samhället. Barn lånar böcker från bokbanken i läslägren efter skoltid. För närvarande har över 3500 exemplar av dessa böcker distribuerats till 22 läsläger över hela Krachi East Area Program.

Läslägerna är en integrerad del av utbildningsprojektet för barn i små skolor. Det är en plats dit barn kan gå efter skolan och på helgerna för att bygga vidare på de färdigheter de har lärt sig i skolan. Utbildade volontärer leder läslägerna. De lär barn att sjunga sånger, dansa och läsa berättelser - allt med fokus på att bygga läsförmågor.

Glorias förvandling

Tolvåriga Gloria, ett sponsrat barn i utvecklingsprogrammet World Vision, kunde inte läsa eller skriva när hon började delta i lägret efter skolan, precis som så många andra barn i byn hon kommer från. Hennes ordförråd var begränsat till alfabetet som hon lärde sig i skolan men idag kan hon läsa böcker till följd av att hon har deltagit vid läslägren.

Gloria spelar också en aktiv roll som volontär i läslägret. Hon läser berättelser för sina vänner och sedan ställer de varandra frågor. Gloria säger "Det är alltid bra att läsa för mina vänner och få dem att läsa också".

Jonas, en volontär på läslägret i byn Kwame Akura, där Gloria också deltar, säger: ”Inget av barnen i det här lägret kunde läsa eller skriva fullt ut i början. Läslägret har verkligen hjälpt dem att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter avsevärt”.

Berättat av: Sasu Brako, Education Project Officer, World Vision Ghana

 

Kommentera

Kommentera